Cookies

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE A INÝCH INTERNETOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Prevádzkovateľom tejto webstránky krytexgroup.com (ďalej len „webstránka") je spoločnosť KRYTEX GROUP s.r.o., Sídlo: Vajnorská 1346/135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 189 996, Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 134801/B (ďalej ako „naša spoločnosť" alebo „my"). Prostredníctvom webstránky poskytuje naša spoločnosť návštevníkom a požívateľom webstránky (ďalej len „Vy") služby, a to pomocou súborov cookie a iných internetových technológií za podmienok uvedených nižšie.

V týchto informáciách o používaní súborov cookie a iných internetových technológií (ďalej len „Informácie") uvádzame spôsob zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v súvislosti s návštevou alebo užívaním týchto webstránok, t. j. pomocou internetových technológií, ďalej špecifikáciu internetových technológií, ktoré webstránka používa, ktoré Vaše osobné údaje v súvislosti s návštevou alebo užívaním webstránky spracúvame, na aký účel spracúvame tieto Vaše osobné údaje a ďalšie informácie súvisiace s bezpečnosťou a ochranou Vašich osobných údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Väčšina obsahu webstránky slúži najmä informačné účely a vo všeobecnosti nezhromažďujeme, ani nespracúvame v súvislosti s jej užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás priamo či nepriamo identifikovali (ako Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a pod.), a to automaticky ani iným spôsobom.

V niektorých prípadoch však dochádza z našej strany k zhromažďovaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to:

a. v prípade, keď nám ich sami poskytnete v súvislosti s užívaním špecifickej funkcie týchto webstránok (napr. vyplnenie formulárov nachádzajúcich sa na webstránke a pod.),

b. údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho využívania našich služieb a návštevy našich webstránok:

  • súbory cookie a obdobné technológie (viď ďalej v týchto Informáciách),
  • náš webserver zhromažďuje údaje ako Vaša IP adresa, údaj o webstránke, ktorá Vás odkázala na našu webstránku, údaj o obsahu, ktorý si na našej webstránke prehliadate, údaj o prehliadači, ktorý používate a jeho nastaveniach, údaj o Vašom operačnom systéme ako aj údaj o trvaní Vašej návštevy, údaj o type zariadenia a modeli Vášho zariadenia, systémovom jazyku, operačnom systéme zariadenia (napríklad Android alebo iOS), názve mobilného operátora, údaj o mobilných prehliadačoch nainštalovaných v zariadení (napríklad Chrome alebo Safari), údaj o histórii aplikácií a o spustení a inštalácii aplikácií v zariadení, údaje o sťahovaní a inštaláciách mobilných aplikácií a všetky informácie týkajúce sa udalostí v aplikácii (napríklad nákupy v aplikácii),
  • údaje o online reklamách a personalizovanom obsahu, ktorý sme vám poskytli (alebo sa pokúsili poskytnúť), najmä údaje o tom, koľkokrát vám bola zobrazená reklama, na ktorej strane sa reklama zobrazila, či ste si ju pozreli, klikli na ňu, spôsob a históriu interakcie s reklamou a či ste navštívili webovú stránku inzerenta, prevzali aplikáciu alebo kúpili inzerovaný produkt alebo službu,
  • údaj o vašej všeobecnej polohe (napríklad mesto a krajina), napríklad s použitím Vašej IP adresy, keďže ide o informáciu, ktorá je bežnou súčasťou prevádzky internetu a nie je z nej zrejmé, kde je vaše zariadenie presne umiestnené.
  • niektoré naše aplikácie môžu zhromažďovať presné umiestnenie vášho zariadenia (pomocou signálov GPS, senzorov zariadení, prístupových bodov Wi-Fi, signálov Bluetooth, signálov majákov a potrieb mobilných veží, ktoré sa dajú použiť na odvodenie alebo odhadnutie presnej polohy alebo iných geografických údajov, údaje o polohe), a to v prípade, ak ste povolili lokalizačné služby pre mobilnú aplikáciu alebo webové stránky,
  • keď si zobrazíte obsah webstránky, automaticky zhromažďujeme a uchovávame určité informácie v denníkoch serverov (tzv. logy), napríklad údaje o tom, ktoré aplikácie, alebo stránky ste navštívili, údaje o Vašich vyhľadávaniach, údaje o časovom pásme, údaje o type sieťového pripojenia (WiFi, mobilné pripojenie), údaje o súboroch cookie.

Účel spracúvania osobných údajov

V súvislosti s Vašou návštevou alebo používaním webstránky spracúvame Vaše osobné údaje najmä na nasledovné účely: zabezpečenie základnej funkcionality webstránky (navigácia, prístup do zabezpečených častí, overenie identity používateľa), uloženie preferencií používateľa (ukladanie Vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, individuálne nastavenia (napr. jazyk, región, použitie súborov cookie), sledovanie návštevnosti webstránky, štatistické účely, analýza správania používateľov, marketing tovarov a služieb našej spoločnosti alebo tretích strán, výber relevantných reklám, poskytovanie informácií o promo akciách a súťažiach, zasielanie newslettrov, reklamných materiálov, zabezpečenie spojenia a zdieľania obsahu so sociálnymi sieťami, ochrana Vašich údajov, zlepšovanie ponuky našich služieb.

Používané internetové technológie

V prípade, ak navštívite webstránku, naša spoločnosť a tretie strany získavajú a spracúvajú Vaše osobné údaje pomocou rôznych technológií, medzi ktoré patrí napríklad IP adresa Vášho počítača, alebo iného zariadenia prostredníctvom ktorého pristupujete na webstránku, rôzne softvérové kódy (napr. Pixel), ale najmä pomocou súborov cookie.

Čo sú súbory cookie

Niekedy môžeme umiestniť do Vášho počítača informácie, ktoré nám umožňujú rozpoznať Váš počítač. Tieto informácie sú bežne známe ako "cookie". Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktoré ukladáme vo Vašom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača, ak s tým vyjadríte svoj súhlas. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookie typicky umožňujú zhromažďovanie určitých informácií týkajúcich sa Vášho počítača vrátane adresy internetového protokolu (IP), operačného systému Vášho počítača, typu prehliadača, adresy odkazujúcich stránok, preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webstránke rozpoznať Váš prehliadač a Vaša ďalšia návšteva webstránky tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť efektívnejšia. Súbory cookie sú dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Nastavenie súborov cookie

Súbory cookie, ktoré sa na webstránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookie. Vždy máte právo zakázať používanie súborov cookie využitím nastavenia v prehliadači, ktoré vám umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie, prípadne byť upozornený v prípade, keď sa majú súbory cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu používania súborov cookie nájdete v nastaveniach či v sekcii zameranej na pomoc užívateľom v každom prehliadači. V prípade, ak používate viaceré zariadenia (počítač, smartphone, tablet), odporúčame Vám prispôsobiť používanie súborov cookie podľa Vašich preferencií v každom z prehliadačov. V prípade, ak súbory cookie nepovolíte, nemôžeme Vám zaručiť používanie obsahu webstránky, resp. nemusíte mať prístup k všetkým funkciám webstránky, či služieb alebo k ich častiam.

Typy používaných súborov cookie:

a. Základné/nevyhnutné súbory cookie – ide o súbory cookie nevyhnutné pre prevádzku webstránky a pre poskytovanie našich služieb a neobsahujú informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Zahŕňajú napríklad súbory cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí webstránky bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov, používať nákupný košík alebo využívať služby elektronickej fakturácie. Zabezpečujú tiež napríklad funkčnosť zmeny z http na https a tým aj dodržiavanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos údajov a takéto súbory cookie tiež ukladajú Vaše rozhodnutie, pokiaľ ide o používanie súborov cookie na webstránke.

b. Analytické/prevádzkové súbory cookie – zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevníci webstránku používajú, umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na webstránke pri jej používaní. Takýmto spôsobom zlepšujeme fungovanie našich služieb, napríklad zabezpečením toho, že používatelia ľahko nájdu to, čo hľadajú. Nezhromažďujeme informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Údaje sú súhrnné a anonymné. V niektorých prípadov môžeme využívať aj súbory cookie pre služby pokročilej analýzy a spájať údaje o vašom online správaní na webových stránkach s osobnými údajmi, ktoré ste nám predtým poskytli a ktoré zákonným spôsobom spracúvame. Tieto údaje môžeme následne zdieľať s našimi obchodnými partnermi.

c. Funkčné súbory cookie – súbory cookie umožňujú poskytovať na webstránke rozšírené funkcie a personalizáciu, sú potrebné na to, aby sme Vás spoznali keď sa na webstránku vrátite. Takýmto spôsobom prispôsobujeme obsah webstránky pre Vás, môžeme Vás oslovovať Vaším menom a zapamätať si vaše preferencie, napríklad vaša voľba jazyka alebo regiónu, nastavenia zvolené pri predchádzajúcej návšteve webstránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod. Môžu tiež obsahovať Vaše preferencie (napríklad ktorého ste si vybrali predajcu), zisťujú, či sme Vám už neponúkli určitú službu (ako sú dotazníky), alebo slúži k uloženiu zložitejších rozhodnutí (napríklad konkrétneho produktu, ktorý Vás zaujíma).

d. Cielené/reklamné súbory cookie – súbory cookie, ktoré zaznamenávajú Vašu návštevu webstránky, konkrétne navštívené sekcie a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame na to, aby sme Vám zobrazovali služby a reklamu podľa Vašich preferencií a záujmov, efektívnejšie cielili priamu marketingovú komunikáciu, a tiež na obmedzenie zobrazení reklamy, ktorá Vás nezaujíma a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Taktiež môžeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami. Tieto súbory cookie môžu na webstránke umiestňovať aj naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať a zdieľať, aby vytvorili profil Vašich záujmov a preferencií a zobrazili Vám relevantné reklamy na iných webstránkach. Táto služba je založená na jednoznačnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia.

e. Súbory cookie tretích strán - tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, napríklad služby analýzy webových návštev) môžu tiež používať súbory cookie, nad ukladaním ktorých nemáme žiadnu kontrolu. Tieto súbory cookie sú pravdepodobne analytické/výkonné alebo cielené súbory cookie. Môže ísť o prípad, keď prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. Google Analytics) alebo na webstránke zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Pre viac informácií o používaní týchto súborov cookie navštívte webové stránky príslušných tretích strán. V prípade, ak ste sa rozhodli, že vo všeobecnosti zakážete používanie súborov cookie, budú Vám sprístupnené len tie funkcie webstránky, pri ktorých môžeme zaručiť ich používanie bez týchto súborov cookie. Tie časti webstránky, ktoré potenciálne ponúkajú technickú možnosť integrovať obsah tretích strán, a na tento účel nastaviť/používať súbory cookie tretích strán, Vám v tomto prípade nebudú sprístupnené. Ak napriek tomu chcete používať príslušný obsah webstránky, je to možné len vtedy, ak poskytnete svoj súhlas s používaním súborov cookie, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je umiestnený na webstránke v príslušnej sekcii.

Kategórie príjemcov osobných údajov

V odôvodnených prípadoch môžeme Vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám, a to najmä marketingovým agentúram, spoločnostiam zo skupiny, alebo poskytovateľom analytických a štatistických služieb.

Používanie webstránky je analyzované využitím súborov cookie pomocou nástroja Google Analytics poskytovaného spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google"). Webstránka tiež používa iné nástroje Google ako Google AdWords, Google Street View, Google Maps a pod. na určené účely ako aj na marketingové a reklamné účely.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním súborov cookie nástrojmi Google nájdete na internetovej stránke Google.

Webstránka tiež používa cookies, pixely a iné technológie spoločnosti Facebook, Inc. (ďalej len „Facebook"), ktoré umožňujú zbierať informácie z webstránky alebo z iných stránok. Facebook ich môže použiť na poskytovanie reklamných a marketingových služieb a na účely prispôsobenia a cielenia reklamy, ktorá sa zobrazuje používateľom webstránky.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním súborov cookie nástrojmi Facebooku nájdete na internetovej stránke Facebooku.

Ako je uvedené vyššie, máte kedykoľvek právo zakázať resp. odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie vo svojom prehliadači. Ak to však urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie webstránky.

Za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť orgánom verejnej moci, najmä súdom a iným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj iným orgánom verejnej správy.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania Vašich osobných údajov v súvislosti s používaním webstránky sa líši v závislosti od príslušného typu používaných súborov cookie. Osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku webstránky sa uchovávajú len po dobu trvania návštevy/používania webstránky. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s používaním súborov cookie, ktoré ukladajú Vaše preferencie sú uchovávané na odôvodnene krátke obdobie, najviac po dobu šiestich mesiacov od Vašej poslednej návštevy webstránky. Vo výnimočných prípadoch uchovávame niektoré Vaše osobné údaje po dobu dvoch rokov od Vašej poslednej návštevy webstránky.

Prenos osobných údajov

V rámci spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely môže dochádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, a to aj do krajín mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri využívaní vyššie uvedených nástrojov spoločností Google a Facebook môžu byť Vaše osobné údaje prenášané na servery umiestnené v Spojených štátoch amerických. Pri uskutočňovaní týchto prenosov dodržiavame všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a bezpečnostné opatrenia zamerané na zodpovedajúcu ochranu Vašich osobných údajov.

Ostatné informácie

Webstránka môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov, inzerentov a spriaznených spoločností. Ak použijete odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od webstránky a majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo iné podobné oznámenia. Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto webstránok ani za uplatňovanie či absenciu uplatňovania pravidiel osobných údajov týkajúce sa ich použitia. Odporúčame Vám pred používaním týchto webstránok oboznámiť sa s pravidlami, ktoré sa k nim vzťahujú.

Naša spoločnosť prijala náležité organizačné a technické opatrenia, vrátane fyzických a personálnych opatrení, na zabezpečenie maximálnej ochrany osobných údajov získaných prostredníctvom webstránky pred akýmkoľvek porušením ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom návštevy a používania webstránky sú šifrované a chránené SSL certifikátom. Napriek uvedeným opatreniam a nášmu maximálnemu úsiliu však nie sme schopní zaručiť, že Vaše osobné údaje sú chránené v prípadoch, keď ich prenášate sami alebo s nimi nakladáte neopatrne.

Naša spoločnosť je oprávnená kedykoľvek upraviť, obmedziť alebo prerušiť prístup na tieto webstránky, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, a tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Všetky svoje práva si môžete uplatniť kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti písomne na adrese: KRYTEX GROUP s.r.o., Sídlo: Vajnorská 1346/135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 189 996, alebo e-mailom: info@krytexgroup.com a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.